Rawatpura university

Mahabhishek of Sadgurudev Anant Shri Vibhushit Shri Ravi Shankar Ji Maharaj Rawatpura Sarkar on Guru Purnima Festival.